EL PROGRAMA DE GESTIÓ MES FÀCIL PER LA PIME

 

PROGRAMA DE FACTURACIÒ PER LA PIME

 

PROGRAMA TPV PER LA SEVA BOTIGA

 

· Múltiples Empreses

ü Fins a 999 empreses

· Multiusuari

· Control d'estocs

· Multi-Magatzems

· Gestió de vendes i compres

· Precomandes automàtiques

· Módul TPV per a botigues inclòs

· Generació Rebuts Bancaris norma CSB19 i CSB58

· Rebuts ( paper i disquet )

· Traspàs a Comptabilitat, (UcontaW i/o Contaplus)

· Connexió en Xarxa, (equip servidor, i terminals)

· Auto dissenyador de formularis

· Llistats de múltiples seleccions segons filtres

· Cercador en base de dades per paraules

· Creació de cartes amb filtres, segons tipus de clients o proveïdors

· Facilitat d’ús

         
 

 

· Número de decimals en els preus configurables.
· Vinculació d'empresas. Dos o més empreses poden compartir clients, articles.
· Traspàs de comandes i albarans entre empreses.

· Duplicat de comandes i pressupostos.
· Impressió d'etiquetes dels productes comprats.
· Impressió d'etiquetes d'enviament.
· Formats de factura, albarà, etc. Altament configurables.
· Possibilitat d'incorporar nous tipus de llistat gratuïtament.
(Només clients amb contracte de manteniment)

 

 
 

 

· Terminal Punt de Venda (TPV)

 ü fins a 5 tiquets/caixers oberts

 ü utilització de Codi de Barres

 ü teclats programables

 ü captura del pes per Balança

 

Mòdul Terminal Punt de Venda (TPV) per a botiga inclòs en el programa de facturació per la PIME

 
         
 

Copyright 2000-2006  Binari s.l.

Tots els drets reservats